ชื่อไทย : ปลาหมอช้างเหยียบ
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pristolepis fasciatus
ชื่อไทย : กบเขาหลังตอง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Rana ranicepe Peters,1871
ภาพปฎิบัติงาน
ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อไทย : ไสน
ชื่อพฤกษศาสตร์ : Artocarpus altissimus (Miq.) J.J.Sm.

 

                   

                   ชื่อไทย: ปลาตะเพียนน้ำตก

ชื่อวิทยาศาสตร์: Puntius rhombeus Kottelat, 2000

 

 

ชื่อไทย: ปลากระทุงเหว

ชื่อวิทยาศาสตร์: xenantodon cancilla Hamilton, 1822