ชื่อไทย : ไสน
ชื่อพฤกษศาสตร์ : Artocarpus altissimus (Miq.) J.J.Sm.
ชื่อไทย : ปลาหมอช้างเหยียบ
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pristolepis fasciatus
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Center Suratthani
ภาพปฎิบัติงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อไทย : กบเขาหลังตอง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Rana ranicepe Peters,1871

 

ชนิดและจำพวกเห็ดรา

 

ชื่อไทย: เห็ดร่างแหกระโปรงยาวสีเหลือง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Dictyophora multicolor

(Berk & Broom)

ชื่อไทย:  ...........

ชื่อวิทยาศาสตร์: Entolama sp.

 

ชื่อไทย: เห็ดกระดิ่งหยก

ชื่อวิทยาศาสตร์: Entoloma hochstetteri

( Rechardt ) G.Stev.

ชื่อไทย: เห็ดกระดิ่งหยก

ชื่อวิยาศาสตร์: ........

ชื่อไทย: เห็ดเฟืองล้อ

ชื่อวิทยาศาสตร์: Marasmium sp.

 

ชื่อไทย: เห็ดนางรมป่าขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์: Hohenbuehetia petaloides

( Bull. ex. Fr. ) Schulz