ชื่อไทย : ปลาหมอช้างเหยียบ
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pristolepis fasciatus
ภาพปฎิบัติงาน
ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อไทย : กบเขาหลังตอง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Rana ranicepe Peters,1871
ชื่อไทย : ไสน
ชื่อพฤกษศาสตร์ : Artocarpus altissimus (Miq.) J.J.Sm.

 

การวางแปลงตัวอย่างเพื่อควบคุม และกำจัดชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่น

กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาหลวง

  

Download

บทคัดย่อ

สารบัญ

คำนำ-ภาคผนวก