ชื่อไทย: เอื้องน้อย
ชื่อพฤกษศาสตร์: Dendrobium pachyphyllum (Kuntze) Bakh.f.
ชื่อไทย: เอื้องเต่าทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Eria ornata (Blume) Lindl.
ชื่อไทย: กุหลาบกระเป๋าปิด
ชื่อพฤกษศาสตร์: Aerides odoratum Reinw. ex Blume
ชื่อไทย: ว่านจุกดอกขาว
ชื่อพฤกษสาสตร์: Calanthe ceciliae Rchb.f.
ชื่อไทย: สิงโตพู่ทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Bulbophyllum ovatum Seidenf.

นก Campephagidae(วงศ์)

ชื่อไทย: นกพญาไฟสีเทา

ชื่อวิทยาศาสตร์: Pericrocotus divaricatus (Raffles, 1822)

ชื่อไทย: นกพญาไฟตะโพกสีน้ำตาล

ชื่อวิทยาศาสตร์: Pericrocotus cantoensis (Swinhoe, 1861)