ชื่อไทย : กบเขาหลังตอง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Rana ranicepe Peters,1871
ภาพปฎิบัติงาน
ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อไทย : ปลาหมอช้างเหยียบ
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pristolepis fasciatus
ชื่อไทย : ไสน
ชื่อพฤกษศาสตร์ : Artocarpus altissimus (Miq.) J.J.Sm.

 

 พันธุ์ไม้ป่าดิบชื้น GOODENIACEAE (วงศ์)

                                                                 

                                                                                  ชื่อไทย: รักทะเล

                                                    ชื่อพฤกษศาสตร์: Scaevola taccada (Gaertn.) Roxb.