ชื่อไทย: กุหลาบกระเป๋าปิด
ชื่อพฤกษศาสตร์: Aerides odoratum Reinw. ex Blume
ชื่อไทย: ว่านจุกดอกขาว
ชื่อพฤกษสาสตร์: Calanthe ceciliae Rchb.f.
ชื่อไทย: เอื้องน้อย
ชื่อพฤกษศาสตร์: Dendrobium pachyphyllum (Kuntze) Bakh.f.
ชื่อไทย: เอื้องเต่าทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Eria ornata (Blume) Lindl.
ชื่อไทย: สิงโตพู่ทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Bulbophyllum ovatum Seidenf.

 

พญารากดำ  พระเจ้าห้าพระองค์  พลับกล้วย  พลับพลา  พลากวาง  พะยอม   พิกุลเถื่อน   เพกา   เพกาผู้   

โพบาย  พนอง  พันจำ  พิกุลดง  พิกุลนก  พรมคต  พะยูง   โพศรีมหาโพ  พะวา  พร้าวนกคุ่ม   โพขี้นก

พลองอิน(ใบสีทอง)  พังแพร  พญารากเหลือง  พริกนกขน  พิกุล  พุดพอ  เพกาพรุ  พริกเหลือง  พลาใบเม่า

พวมพร้าวใบใหญ่   พะอง   พุดป่า   พลองใบใหญ่   พลับเขา(หม้าย)   พุดกระบี่ขนนุ่ม  โพทะเล  พลองลิลา

พลองหว้า  พลับท้องขาว  พลับม่าน  พะบ้าง  พิกุลใบหนา  พูสลักใบดก  พลองใบมัน  พิกุลป่า  พลับระนอง

พริกนกสยาม  พลองใบหนา  โพฝรั่ง  โพขนุน  พลองอิน  พวมพร้าวใบหนา  พะยอมนกเขา  พญามะหาด   

พิกุลใบขน  พิกุลมะละกา  พรหมขาว  พญาไร้ใบ  พระเจ้าร้อยท่า  พุดเฒ่า  พริกไทยดง  พลาส้ม(พลาใบยาว)

พุดไทย  พร้าวเร่  พลับพลึง  พุทรา  พลองใบเล็ก  พิกุลป่า2  พญาไม้  พลองใหญ่   พลับหัวแข็ง(ขมิ้นต้น)

ฟันปลา  พิกุลใบหนา2  พวมพร้าว  พลองหว้าก้านสั้น  พะยอมนกเขาขน  เพี้ยกระทิง