ชื่อไทย : ปลาหมอช้างเหยียบ
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pristolepis fasciatus
ชื่อไทย : กบเขาหลังตอง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Rana ranicepe Peters,1871
ภาพปฎิบัติงาน
ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อไทย : ไสน
ชื่อพฤกษศาสตร์ : Artocarpus altissimus (Miq.) J.J.Sm.

นวลเสี้ยน  นวล  นนทรี  เน่าในใบใหญ่  นูดใบเล็ก  บุนนาค(นากบุด)  นมสวรรค์  นางแดงใต้  นีเลง 

นวลเขา  นูดต้น  นิ้วมือพระนารายณ์  นากบุดเขา  นูดชวา  นวลแป้ง  นวลดอกขาว  นูด  นางแดงใบเล็ก

น้ำเกลี้ยง  เนียนใบใหญ่  เนียน  เน่าใน  นกนอนหนัง  นกนอน  น่องขาว(ตีนเป็ดเล็ก)  เนียงนก 

ทองบึ้ง  ทังใบช่อ  ท้ายเภา  ทำมัง  ทุ้งฟ้า  เทพทาโร   โทะป่า  ทลายเขา  ไทรย้อยใบแหลม  ทังดอกบัว

ไทรย้อยใบทู่  ไทรซุนด้า  ไทรใหญ่  ท้ายเภาขาว  ทุเรียนดง  ไทรกร่าง(ไทรกร่างน้ำ)  ไทรย้อยใบแหลม

ทองพระ  เทียนขโมย  ทังร่างแห  ทังเก  ทังหมวก  ทุเรียนนก(กรายขนแดง)  ไทร(ไทรกิ่งเทา)  ไทรลูกกลม

ทุเรียนป่า  ไทรกรัง   ทองสุก  ทังใบยาว  ทังแมงดาใบยาว  ไทรก้านเหลือง  ไทรหิน  ทุเรียน  ไทรใบดาบ

เท้าแสนปม  เทียนเล  ทังแมงดาใบใหญ่  ทังแมงดาเล็ก(ทังแมงดา)  ทุเรียนผี(ช้างแหก)