ชื่อไทย : กบเขาหลังตอง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Rana ranicepe Peters,1871
ชื่อไทย : ปลาหมอช้างเหยียบ
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pristolepis fasciatus
ภาพปฎิบัติงาน
ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อไทย : ไสน
ชื่อพฤกษศาสตร์ : Artocarpus altissimus (Miq.) J.J.Sm.

 

กระดังงาเขา  กระดูกค่าง  กระโดน  กระท้อน  กระทุ่ม  กระทุ่มน้ำ  กระบก  กระบกกรัง   กระเบาค่าง  

กราย  กอกแดง  ก่อดำ  ก่อหมวก  ก่อหมู  ก่อหลับเต้าปูน  กะตังใบ  กะพวมกะพร้าว  กะหนานปลิง  

กะออก  กะอาม  กันเกรา  กาแร้งหิน  กำจัดต้น  กำลังหนุมาน  แก้วลาว  ไกรทอง   ก่อเงาะ  กระบาก  

ก่อหลับเล็ก  กาลน  กระสุนพราน  กรายดำ  กะทังใบใหญ่  กอกเขา  กะโมกเขา  กุนนก  กระถินณรงค์  

กะพ้อสี่สิบ  กลอย  กระดังงาไทย  กระบากดำ   กะตังใบ  กาหยีเขา  กระเบาน้อย  กรุงเขมา  กรวยป่าใต้

กูดปรง  กูดหางนกกะลิง  กูดเมอ  กระทิง  กระถินเทพา  แกงเลียงใหญ่  ไกร  เก็ดส้าน  กระดูกไก่

กระดังงาดง  ก่อบ้าน  ก่อหลับ  กะทัง  กาบอ้อย   ก่ายกอม

ขี้กลาก   ขนุนนก   ขนุนป่า  ข่อยหนาม   ข่อยน้ำ   ขี้หนอนควาย   ขันทองพยาบาท   เขากวาง   ขวาด  

ขุนแท่นเขา  ไข่เขียว  ขมิ้นฤๅษี  เขืองหลวง  ขัน  เข็มพระราม  ขานาง  ขี้เหล็ก