ชื่อไทย : ปลาหมอช้างเหยียบ
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pristolepis fasciatus
ชื่อไทย : กบเขาหลังตอง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Rana ranicepe Peters,1871
ภาพปฎิบัติงาน
ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อไทย : ไสน
ชื่อพฤกษศาสตร์ : Artocarpus altissimus (Miq.) J.J.Sm.

 

กระดังงาเขา  กระดูกค่าง  กระโดน กระท้อน  กระทุ่ม กระทุ่มน้ำ  กระบก  กระบกกรัง  กระเบาน้ำ(กระเบาค่าง)   

กราย  กอกแดง  ก่อดำ  ก่อหมวก  ก่อหมู  ก่อหลับเต้าปูน  กะตังใบ  กะพวมกะพร้าว  กะหนานปลิง  กะออก  

กระทงลอย(กะอาม)  กันเกรา  กาแร้งหิน  กำจัดต้น  กำลังหนุมาน  แก้วลาว  ไกรทอง   ก่อหมู(ก่อเงาะ) 

กระบาก   ก่อหลับเล็ก  กาลน  กระสุนพราน  กรายดำ  กะทังใบใหญ่  กอกเขา  กะโมกเขา  กุนนก  

กระถินณรงค์  กะพ้อสี่สิบ  กลอย  กระดังงาไทย  กระบากดำ   กะตังใบ  กาหยีเขา  กระเบาน้อย  กรุงเขมา 

กรวยป่าใต้  กูดปรง  กูดหางนกกะลิง  กูดเมอ  กระทิง  กระถินเทพา  แกงเลียงใหญ่  ไกร  เก็ดส้าน  กระดูกไก่

กระดังงาดง  ก่อบ้าน  ก่อหลับ  กะทัง  กาบอ้อย   ก่ายกอม  กรมใบใหญ่  กระจับเขา  กระโดงแดง   กลิ้ง

กระเบากลัก  กุ๊ก(อ้อยช้าง)  โกงกางใบเล็ก  กระดังงาป่า  กระเบา  กร่างเล็ก   กฤษณา(ไม้หอม)   กฤษณาดำ 

กล้วยค่าง  ก่อขี้ริ้ว   กอมขม  กะทัง  กะทังใบแข็ง  แก้งขี้พระร่วง   แก้ว  แก้วน้ำ  โกงกางบก  กริมช่อ  

กรวยใบมัน   ก่อข้าว(ก่อตาหมู)   กะทังใบขน  ก่อเกรียม  กรมใบขน  กรายดำใบขน  กะทังป่า  กระตึด

กระเบาน้ำ  กะทังผลก่อ  ก้านตอง  กาบกล้วย  กระดูกไก่ใบมัน  กระดูกไก่หินปูน  กระดูกเขา(นางกอง)

ก่อหลับเนื้อริ้ว  ก่อเหน่ง  กะอวม  กร่าง  กะปะ(คันแลน)  เกล็ดแรด(ปอพัดโบก)  แก้วดง  โกงกางใบใหญ่

ก่อขี้หมู   กะเหรี่ยง  กระเจียน  กะเรกะร่อนปากเป็ด  เกด  โกงกางหูช้าง  กระตึด  กอกก้านสั้น

ขี้กลาก   ขนุนนก   ขนุนป่า  ข่อยหนาม   ข่อยน้ำ   ขี้หนอนควาย   ขันทองพยาบาท   เขากวาง   ขวาด  

ขุนแท่น(ขุนแท่นเขา)  ไข่เขียว  ขมิ้นฤๅษี  เขืองหลวง  ขัน  เข็มพระราม  ขานาง  ขี้เหล็ก  เข็มยอดดำ 

ขี้อ้าย  ขนาน  ขนุน  ขนุนปาน  ขะเจ๊าะน้ำ(จักจั่น)  ขันหนาม  ขางมูก  ข้าวเย็นก้านยาว   ขี้ผึ้ง  เข็มติโม  

ขี้เหล็กเลือด  ขี้ชันโจร  ข่อย  ขี้ไต้  ขี้เหล็กอเมริกัน  ขี้มิ้นขน  เข็มไอ้แกรก  เข็มสลับ  ขนุนป่าใบเล็ก

ขนุนป่ายอดดำ  ขุนแท่นนิ้วมือ   เข็มลิ้นกระทิง  เขยตายลูกใหญ่  ขี้มิ้น  ขมิ้นต้น  ไข่เน่า  ข้าวสารหลวง

ขวากไก่   ข้าวตอกใต้   ขี้เหล็กฤๅษี  ขาวนา(หว้าขาวกล้วย)  ขางน้ำผึ้ง