ชื่อไทย: เอื้องเต่าทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Eria ornata (Blume) Lindl.
ชื่อไทย: ว่านจุกดอกขาว
ชื่อพฤกษสาสตร์: Calanthe ceciliae Rchb.f.
ชื่อไทย: เอื้องน้อย
ชื่อพฤกษศาสตร์: Dendrobium pachyphyllum (Kuntze) Bakh.f.
ชื่อไทย: สิงโตพู่ทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Bulbophyllum ovatum Seidenf.
ชื่อไทย: กุหลาบกระเป๋าปิด
ชื่อพฤกษศาสตร์: Aerides odoratum Reinw. ex Blume

Genus R,S

หวายแดง   (Renanthera coccinea Lour.)

หวายเหลือง   (Renanthera histrionica Rchb.f.)

เอื้องดอกจีบ   (Rhynchogyna luisifolia (Ridl.) Seidenf. & Garay)

เอื้องเขาเเกะ   (Rhynchostylis coelestis (Rchb.f.) A.H.Kent)

ช้างกระ   (Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl.)

ไอยเรศ   (Rhynchostylis retusa (L.) Blume)

เอื้องหัวค้อนปากเรียว   (Robiquetia aberrans (Schltr.) Kocyan & Schuit.)

อื้องระย้า   (Robiquetia spathulata (Blume) J.J.Sm.)

เอื้องหัวค้อน   (Robiquetia vietnamensis subsp. vietnamensis)

นางฟ้อน   (Saccolabiopsis pusilla (Lindl.) Seidenf. & Garay)

เอื้องจิ๋วน้อยใบเข็ม   (Schoenorchis micrantha Reinw. ex Blume)

เอื้องจิ๋วน้อย   (Schoenorchis minutiflora (Ridl.) J.J.Sm.)

เอื้องจิ๋ว   (Schoenorchis seidenfadenii Pradhan)

เข็มหนู   (Smitinandia micrantha (Lindl.) Holttum)

เหลืองพิศมร   (Spathoglottis affinis de Vriese)

ชมพูพิศมร    (Spathoglottis hardingiana C.S.P.Parish & Rchb.f.)

ว่านจุก  (Spathoglottis plicata Blume)

กล้วยปลวกม่วง   (Stereosandra javanica Blume)

เอื้องกลีบม้วนดอกส้ม   (Stichorkis gibbosa (Finet) J.J.Wood)

นิ้วนาง   (Strongyleria pannea (Lindl.) Schuit., Y.P.Ng & H.A.Pedersen)

ประคำร้อย   (Strongyleria pellipes (Rchb.f. ex Hook.f.) Schuit., Y.P.Ng & H.A.Pedersen)