ภาพปฎิบัติงาน
ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อไทย : ไสน
ชื่อพฤกษศาสตร์ : Artocarpus altissimus (Miq.) J.J.Sm.
ชื่อไทย : กบเขาหลังตอง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Rana ranicepe Peters,1871
ชื่อไทย : ปลาหมอช้างเหยียบ
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pristolepis fasciatus

 พันธุ์ไม้ป่าดิบชื้น MALVACEAE (Sterculiaceae) (วงศ์)

 

  

ชื่อไทย: สำรองกะโหลก(ท้ายเภา)

ชื่อพฤกษศาสตร์: Scaphium scaphigerum (G.Don) Guib. & Planch.