ชื่อไทย : ไสน
ชื่อพฤกษศาสตร์ : Artocarpus altissimus (Miq.) J.J.Sm.
ชื่อไทย : ปลาหมอช้างเหยียบ
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pristolepis fasciatus
ภาพปฎิบัติงาน
ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อไทย : กบเขาหลังตอง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Rana ranicepe Peters,1871

 

พันธุ์ไม้ป่าดิบชื้น OXALIDACEAE (วงศ์)

  

ชื่อไทย: หยีสามใบ

ชื่อพฤกษศาสตร์: Sarcotheca griffithii Hallier f.

 

ชื่อไทย: ตะลิงปลิง

ชื่อพฤกษศาสตร์: Averrhoa bilimbi L.