ชื่อไทย : กบเขาหลังตอง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Rana ranicepe Peters,1871
ชื่อไทย : ไสน
ชื่อพฤกษศาสตร์ : Artocarpus altissimus (Miq.) J.J.Sm.
ภาพปฎิบัติงาน
ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อไทย : ปลาหมอช้างเหยียบ
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pristolepis fasciatus

วิสัยทัศน์

ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นแหล่งรวบรวมนวัตกรรมด้านองศ์ความรู้การศึกษาวิจัยในอุทยานแห่งชาติ และพื้นที่คุ้มครองอื่นๆเพื่อให้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการพื้นที่รูปแบบใหม่