ชื่อไทย: สิงโตพู่ทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Bulbophyllum ovatum Seidenf.
ชื่อไทย: กุหลาบกระเป๋าปิด
ชื่อพฤกษศาสตร์: Aerides odoratum Reinw. ex Blume
ชื่อไทย: เอื้องน้อย
ชื่อพฤกษศาสตร์: Dendrobium pachyphyllum (Kuntze) Bakh.f.
ชื่อไทย: ว่านจุกดอกขาว
ชื่อพฤกษสาสตร์: Calanthe ceciliae Rchb.f.
ชื่อไทย: เอื้องเต่าทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Eria ornata (Blume) Lindl.

Genus E,G

กล้วยปลวก  (Epipogium roseum (D.Don) Lindl.)

ดาวเรียง  (Eria javanica (Sw.) Blume)

เถาวัลย์เขียวดง   ( Erythrorchis altissima (Blume) Blume)

หมูกลิ้ง   (Eulophia andamanensis Rchb.f.)

ว่านอึ่งบางแก้ว  (Eulophia explanata Lindl.)

หัวข้าวต้ม  (Eulophia graminea Lindl.)

ว่านอึ่ง  (Eulophia macrobulbon (C.S.P.Parish & Rchb.f.) Hook.f.)

ว่านหัวครู   (Eulophia nuda Lindl.)

ว่านอึ่งพะเนินทุ่ง   (Eulophia zollingeri (Rchb.f.) J.J.Sm.)

เถาแดงดง   (Galeola nudifolia Lour.)

เสือลาย  (Gastrochilus calceolaris (Buch.-Ham. ex Sm.) D.Don)

เสือเหลือง  (Gastrochilus obliquus (Lindl.) Kuntze)

เสือแดง  (Gastrochilus rutilans Seidenf.)

เอื้องกลีบติดชวา   (Gastrodia javanica (Blume) Lindl.)

ว่านจูงนาง  (Geodorum attenuatum Griff.)

ว่านจูงนางหลวง   (Geodorum terrestre (L.) Garay)

เอื้องดินดอกหม่น  (Goodyera viridiflora (Blume) Blume)

ว่านเพชรหึง  (Grammatophyllum speciosum Blume)

เอื้องเล่นลม   (Grosourdya appendiculata (Blume) Rchb.f.)

แล่นลมสุราษฎร์   (Grosourdya callifera Seidenf.)

เอื้องขนขาว   (Grosourdya ciliata (Ridl.) Kocyan & Schuit.)

เอื้องเล่นลมขาว   (Grosourdya zollingeri (Rchb.f.) Rchb.f.)