ชื่อไทย: ว่านจุกดอกขาว
ชื่อพฤกษสาสตร์: Calanthe ceciliae Rchb.f.
ชื่อไทย: สิงโตพู่ทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Bulbophyllum ovatum Seidenf.
ชื่อไทย: กุหลาบกระเป๋าปิด
ชื่อพฤกษศาสตร์: Aerides odoratum Reinw. ex Blume
ชื่อไทย: เอื้องเต่าทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Eria ornata (Blume) Lindl.
ชื่อไทย: เอื้องน้อย
ชื่อพฤกษศาสตร์: Dendrobium pachyphyllum (Kuntze) Bakh.f.

 

ดีงู  ดำตะโก  แดง  เดื่อเพาะ  เดื่อหว้า  แดงหิน  เดื่อปอ  ดีหมีดง  เดื่อมีตุ่ม  เดื่อหูกวาง  แดง(หว้า)

แดงน้ำ  แดงหิน(หว้า)  แดงคลอง  ดำ  ดาโอ๊ะ  เดื่อดิน  เดื่อใบหว้า  ดีหมี  แดงหิน2  ดังหวาย  แดงเขา

ดงน้ำ(นางก้อ)  ดูกไก่  แดงพรุ

ตะแบกนา   ตะขบนก  ตะเคียนแก้ว  ตะเคียนทอง  ตาไชย  ต๋าว  ตาเสือ  ตำเสา   ตริด  ตำหยาวชวา  

ติ้วเกลี้ยง  ติ้วขาว   ตูมพระ  เต็งตานี   ตะพง  ตีนนก  ตีนเป็ดพรุ  ตะลิงปลิง  เต้าหลวง

ตาเสือใบเล็ก  เติม  เตยหนู  ตังหนใบเล็ก  เตยทะเล  ต่อไส้   ตำหยาวใบขน  ตะเคียนหิน  ตะบูนขาว

ตะแบกแดง  ตาตุ่มทะเล  ตาลดำ(ถ่านไฟผี)  เต่าร้างแดง  ตะเกราน้ำ  ตะเกราหู  ตะโกสวน  ตะเคียนเต็ง  

ตะแบกไข่  ตังตาบอด  ตับหลามใบเล็ก  ตาคอม  ตาตุ่มบก  ตาเสือลางสาด  ตาเสือเล็ก  ตาเสือเหลือง

ตำเสาใบใหญ่  เตยใหญ่  ตะเคียนเขา(ตะเคียนราก)  ตีดยอดแดง  ตะคร้าหนาม   ตะเคียนรากใบใหญ่

ตังหน  ตาเสือส้ม  ตาเสือใหญ่   ตะขบเขา  ตำหยาวแขก(ตำหยาวเขา)  ตีด  ต้างดง  ตาเสือขาว   ตำแบไล้

แตดลิง  ตำหยาวใบยาว  ตะบูนดำ  ตำหยาว  ตีนเป็ดทราย  ตาล  ตะบัน  ตองลาดใบยาว(ร่มเข้าใบใหญ่)

ตังหน(ตังหนน้ำ)  ตาไก่(รามใบหนา)  ตะโกจัน  ตะเคียนเฒ่า  ตะขบขน  ตังหนน้ำ  ตำเสาใบหนา  

ตันหยงใบใหญ่  ตาเสือร่างแห  ตะเคียนสามพอน

เถาก้นปิด  ถั่วขาว