ชื่อไทย : ปลาหมอช้างเหยียบ
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pristolepis fasciatus
ชื่อไทย : ไสน
ชื่อพฤกษศาสตร์ : Artocarpus altissimus (Miq.) J.J.Sm.
ภาพปฎิบัติงาน
ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อไทย : กบเขาหลังตอง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Rana ranicepe Peters,1871

 

ดีงู  ดำตะโก  แดง  เดื่อเพาะ  เดื่อหว้า  แดงหิน  เดื่อปอ  ดีหมีดง  เดื่อมีตุ่ม  เดื่อหูกวาง  แดง(หว้า)

แดงน้ำ  แดงหิน(หว้า)  แดงคลอง  ดำ  ดาโอ๊ะ  เดื่อดิน  เดื่อใบหว้า  ดีหมี  แดงหิน2  ดังหวาย  แดงเขา

ดงน้ำ(นางก้อ)

ตะแบกนา   ตะขบนก  ตะเคียนแก้ว  ตะเคียนทอง  ตาไชย  ต๋าว  ตาเสือ  ตำเสา   ตริด  ตำหยาวชวา  

ติ้วเกลี้ยง  ติ้วขาว   ตูมพระ  เต็งตานี   ตะพง  ตีนนก  ตีนเป็ดพรุ  ตะลิงปลิง  เต้าหลวง

ตาเสือใบเล็ก  เติม  เตยหนู  ตังหนใบเล็ก  เตยทะเล  ต่อไส้   ตำหยาวใบขน  ตะเคียนหิน  ตะบูนขาว

ตะแบกแดง  ตาตุ่มทะเล  ตาลดำ(ถ่านไฟผี)  เต่าร้างแดง  ตะเกราน้ำ  ตะเกราหู  ตะโกสวน  ตะเคียนเต็ง  

ตะแบกไข่  ตังตาบอด  ตับหลามใบเล็ก  ตาคอม  ตาตุ่มบก  ตาเสือลางสาด  ตาเสือเล็ก  ตาเสือเหลือง

ตำเสาใบใหญ่  เตยใหญ่  ตะเคียนเขา(ตะเคียนราก)  ตีดยอดแดง  ตะคร้าหนาม   ตะเคียนรากใบใหญ่

ตังหน  ตาเสือส้ม  ตาเสือใหญ่   ตะขบเขา  ตำหยาวแขก(ตำหยาวเขา)  ตีด  ต้างดง  ตาเสือขาว   ตำแบไล้

แตดลิง  ตำหยาวใบยาว  ตะบูนดำ  ตำหยาว  ตีนเป็ดทราย  ตาล  ตะบัน  ตองลาดใบยาว(ร่มเข้าใบใหญ่)

เถาก้นปิด  ถั่วขาว