ชื่อไทย : กบเขาหลังตอง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Rana ranicepe Peters,1871
ภาพปฎิบัติงาน
ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อไทย : ปลาหมอช้างเหยียบ
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pristolepis fasciatus
ชื่อไทย : ไสน
ชื่อพฤกษศาสตร์ : Artocarpus altissimus (Miq.) J.J.Sm.

 

 พันธุ์ไม้ป่าดิบชื้น STEMONURACEAE(วงศ์) 

                                          

                                                                                   ชื่อไทย: อ้ายบ่าว

                                             ชื่อพฤกษศาสตร์: Stemonurus malaccensis (Mast.) Sleumer