ชื่อไทย: เอื้องน้อย
ชื่อพฤกษศาสตร์: Dendrobium pachyphyllum (Kuntze) Bakh.f.
ชื่อไทย: ว่านจุกดอกขาว
ชื่อพฤกษสาสตร์: Calanthe ceciliae Rchb.f.
ชื่อไทย: เอื้องเต่าทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Eria ornata (Blume) Lindl.
ชื่อไทย: กุหลาบกระเป๋าปิด
ชื่อพฤกษศาสตร์: Aerides odoratum Reinw. ex Blume
ชื่อไทย: สิงโตพู่ทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Bulbophyllum ovatum Seidenf.

 

หงอนไก่ดง  หนอนขี้ควาย   หนังหนาดอกใหญ่  หมากพน  หลุมพอ  หูยาน  เหมือดแข็ง   เหมือดระนาบ 

เหรียง  แหลบุก  หว้าหิน(หว้าขี้กวาง)  หยีน้ำ  หัวแมงวันน้ำ  หว้าขี้นก  หว้าใบเข็ม   หันช้าง  แหลช่อ

หันช้าง(มะม่วงเลือด)  หลาวค่าง  หวายกำพวน   หางนกยูงฝรั่ง  หว้า  หูกวาง  หว้าใบใหญ่  หญ้ารังไก่ 

หญ้าหนูต้น  หมักฟัน  หว้าน้ำใบใหญ่  หมีเหม็น  เหมือดจี้  เหมือดวอน   หมากหมก  หัวเต่า  หัวแมงวันหนู

หม้าย  หยี  แหลเขียว  หมากเขียว  หมากนวล   หมากเหลือง  หว้าส้ม  หัวกา  หาดหนุน  หำช้าง  เหมือดโลด

แหลท้องขาว  ไหม้  หยีสามใบ  หว้าใบยาว  หว้าเปลือกแดง  หงอนไก่ใบใหญ่   แหลใบใหญ่   หมากแดง

หนามเล็บแมวใหญ่    หนังหนาใบใหญ่   หลาวชะโอน   แหน่ง   แหลคางคก   แหลใบเล็ก  หนังหนาผลติ่ง

หนอนขี้ควายใบเล็ก  หงอกค่าง  หว้าใบมัน  หว้าลิง  หางกระรอก  หางรอก  หาน  หูกวางน้อย  เหมือดใบขน

หมักแปม   หว้าหิน(ขวาด)  หมากขี้อ้ายขาว  เหมือดเกลี้ยง  หยีทะเล  เหมือดดง  เหลืองอินเดีย  หล่อง่าม 

หูกวางน้อย  หงอกค่าง  หงอกค่างแดง  หงอนหงอก  หว้าหิน  เหมือดคน  หนามขวากใหญ่  หนามแท่ง

แหนนา  หว้าอ่างกา(หว้าอ่างกาใต้)  เหมือดคนดง  หงอนไก่  หมันทะเล  หมากขี้อ้าย  หมากขี้อ้ายแดง

หงอนไก่ทะเล  เหมือดปลาซิว  หมากป่า  หูหมี  เหมือดคนตัวแม่  หว้าดอกจุกแน่น  หมอรัด  หยีท้องบึ้ง

หาดหนุนใบใหญ่  เหมือดกิ่งดำ  เหมือดใบเล็ก

อ้ายกล้อง  อาศัย  อินทนิลน้ำ  อู่ชด  อีแปะ  อินทรชิต  อวบดำใบเล็ก  อ้ายบ่าว  อ่วม  อวบดำ

อะราง(นนทรีป่า)   อโศกเซนคาเบรียล    อกปลาช่อน   อีกริม  อีโปง   อีแรด   ไอ้แกรกใบเล็ก(ไอ้แกรกใบยาว)

อีโสใต้   อบเชย   อ้ายเบา  อีโด่  ไอ้แกรกใบขน  แอ๊ก  อินดำ  แอฟฟริกันมะฮอกกานี  เอื้องกุหลาบกระป๋าปิด   

แอ๊ด  เอียน  อินป่า  อ้ายเบาใบใหญ่

ฮับ