ชื่อไทย : ปลาหมอช้างเหยียบ
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pristolepis fasciatus
ชื่อไทย : ไสน
ชื่อพฤกษศาสตร์ : Artocarpus altissimus (Miq.) J.J.Sm.
ภาพปฎิบัติงาน
ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อไทย : กบเขาหลังตอง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Rana ranicepe Peters,1871

 

      

ชื่อไทย: ไทรขี้ไต้(ศิลา)

    ชื่อพฤกษศาสตร์: Ilex cymosa Blume

                                                

         ชื่อไทย: เน่าในใบใหญ่

    ชื่อพฤกษศาสตร์: Ilex macrophylla Wall. ex Hook. f.