ชื่อไทย: กุหลาบกระเป๋าปิด
ชื่อพฤกษศาสตร์: Aerides odoratum Reinw. ex Blume
ชื่อไทย: เอื้องน้อย
ชื่อพฤกษศาสตร์: Dendrobium pachyphyllum (Kuntze) Bakh.f.
ชื่อไทย: เอื้องเต่าทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Eria ornata (Blume) Lindl.
ชื่อไทย: สิงโตพู่ทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Bulbophyllum ovatum Seidenf.
ชื่อไทย: ว่านจุกดอกขาว
ชื่อพฤกษสาสตร์: Calanthe ceciliae Rchb.f.

 

                                                                  

                                                                                 ชื่อไทย: ตำเสาใบใหญ่

                                                               ชื่อพฤกษศาสตร์: Fagraea elliptica Roxb.

  

 

ชื่อไทย: กันเกรา(ตำเสา)

ชื่อพฤกษศาสตร์: Fagraea fragrans Roxb.