ชื่อไทย: กุหลาบกระเป๋าปิด
ชื่อพฤกษศาสตร์: Aerides odoratum Reinw. ex Blume
ชื่อไทย: เอื้องเต่าทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Eria ornata (Blume) Lindl.
ชื่อไทย: ว่านจุกดอกขาว
ชื่อพฤกษสาสตร์: Calanthe ceciliae Rchb.f.
ชื่อไทย: เอื้องน้อย
ชื่อพฤกษศาสตร์: Dendrobium pachyphyllum (Kuntze) Bakh.f.
ชื่อไทย: สิงโตพู่ทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Bulbophyllum ovatum Seidenf.

 

      

                                                                                        ชื่อไทย: แตงชั่ง(นูดต้น)

                                        ชื่อพฤกษศาสตร์: Prunus arborea (Blume) Kalkman var. montana Kalkman

                     

                                                                            

                                                                                ชื่อไทย: นูดต้น(นูดใบเล็ก)

                                                        ชื่อพฤกษศาสตร์: Prunus grisea (C.Muell.) Kalkman

                                                    

    

                                                                                          ชื่อไทย: นูดชวา

                                                         ชื่อพฤกษศาสตร์: Prunus javanica (Teijsm. & Binn.) Miq.

    

ชื่อไทย: ตะเกราหู

       ชื่อพฤกษศาสตร์: Eriobotrya stipularis Craib