ชื่อไทย : ปลาหมอช้างเหยียบ
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pristolepis fasciatus
ภาพปฎิบัติงาน
ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อไทย : ไสน
ชื่อพฤกษศาสตร์ : Artocarpus altissimus (Miq.) J.J.Sm.
ชื่อไทย : กบเขาหลังตอง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Rana ranicepe Peters,1871

 

      

                                                                                        ชื่อไทย: แตงชั่ง(นูดต้น)

                                        ชื่อพฤกษศาสตร์: Prunus arborea (Blume) Kalkman var. montana Kalkman

                     

                                                                            

                                                                                ชื่อไทย: นูดต้น(นูดใบเล็ก)

                                                        ชื่อพฤกษศาสตร์: Prunus grisea (C.Muell.) Kalkman

                                                    

    

                                                                                          ชื่อไทย: นูดชวา

                                                         ชื่อพฤกษศาสตร์: Prunus javanica (Teijsm. & Binn.) Miq.

    

ชื่อไทย: ตะเกราหู

       ชื่อพฤกษศาสตร์: Eriobotrya stipularis Craib