ชื่อไทย: สิงโตพู่ทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Bulbophyllum ovatum Seidenf.
ชื่อไทย: ว่านจุกดอกขาว
ชื่อพฤกษสาสตร์: Calanthe ceciliae Rchb.f.
ชื่อไทย: เอื้องน้อย
ชื่อพฤกษศาสตร์: Dendrobium pachyphyllum (Kuntze) Bakh.f.
ชื่อไทย: เอื้องเต่าทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Eria ornata (Blume) Lindl.
ชื่อไทย: กุหลาบกระเป๋าปิด
ชื่อพฤกษศาสตร์: Aerides odoratum Reinw. ex Blume

สารบัญ

      ชื่อไทย: ไข่นกใบใหญ่

  ชื่อพฤกษศาสตร์: Diospyros sp.1

ชื่อไทย: จันเขาใบหนา

ชื่อพฤกษศาสตร์: Diospyros sp.2

 

ชื่อไทย: จันเขา(จันดง)

ชื่อพฤกษศาสตร์: Diospyros dasyphylla Kurz

ชื่อไทย: ท้าวแสนปม

ชื่อพฤกษศาสตร์: Diospyros cauliflora Blume

 

ชื่อไทย: พลับกล้วย

ชื่อพฤกษศาสตร์: Diospyros Frutescens Blume