ชื่อไทย : ไสน
ชื่อพฤกษศาสตร์ : Artocarpus altissimus (Miq.) J.J.Sm.
ชื่อไทย : กบเขาหลังตอง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Rana ranicepe Peters,1871
ชื่อไทย : ปลาหมอช้างเหยียบ
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pristolepis fasciatus
ภาพปฎิบัติงาน
ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

      ชื่อไทย: ไข่นกใบใหญ่

  ชื่อพฤกษศาสตร์: Diospyros sp.1

ชื่อไทย: จันเขาใบหนา

ชื่อพฤกษศาสตร์: Diospyros sp.2

 

ชื่อไทย: จันเขา(จันดง)

ชื่อพฤกษศาสตร์: Diospyros dasyphylla Kurz

ชื่อไทย: ท้าวแสนปม

ชื่อพฤกษศาสตร์: Diospyros cauliflora Blume

 

ชื่อไทย: พลับกล้วย

ชื่อพฤกษศาสตร์: Diospyros Frutescens Blume