ชื่อไทย: เอื้องน้อย
ชื่อพฤกษศาสตร์: Dendrobium pachyphyllum (Kuntze) Bakh.f.
ชื่อไทย: กุหลาบกระเป๋าปิด
ชื่อพฤกษศาสตร์: Aerides odoratum Reinw. ex Blume
ชื่อไทย: ว่านจุกดอกขาว
ชื่อพฤกษสาสตร์: Calanthe ceciliae Rchb.f.
ชื่อไทย: สิงโตพู่ทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Bulbophyllum ovatum Seidenf.
ชื่อไทย: เอื้องเต่าทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Eria ornata (Blume) Lindl.

สารบัญ

                                                         

ชื่อไทย: กะทังใบแข็ง

ชื่อพฤกษศาสตร์: Litsea robusta Blume

 

ชื่อไทย: กะทังใบใหญ่

ชื่อพฤกษศาสตร์: Litsea grandis (Wall. ex. Nees) Hook.f.

ชื่อไทย: กะทังป่า

ชื่อพฤกษศาสตร์: Litsea costata (Blume) Boerl.

  

ชื่อไทย: ทังใบยาว

ชื่อพฤกษศาสตร์: Litsea machilifolia Gamble

 

ชื่อไทย: ทังยอดแหลม

ชื่อพฤกษศาสตร์: Beilschmiedia sp.