ชื่อไทย: เอื้องน้อย
ชื่อพฤกษศาสตร์: Dendrobium pachyphyllum (Kuntze) Bakh.f.
ชื่อไทย: กุหลาบกระเป๋าปิด
ชื่อพฤกษศาสตร์: Aerides odoratum Reinw. ex Blume
ชื่อไทย: สิงโตพู่ทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Bulbophyllum ovatum Seidenf.
ชื่อไทย: เอื้องเต่าทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Eria ornata (Blume) Lindl.
ชื่อไทย: ว่านจุกดอกขาว
ชื่อพฤกษสาสตร์: Calanthe ceciliae Rchb.f.

สารบัญ

 

 

  

ชื่อไทย: สำรองกะโหลก(ท้ายเภา)

ชื่อพฤกษศาสตร์: Scaphium scaphigerum (G.Don) Guib. & Planch.

 

ชื่อไทย: ปอขนุน(ปอใบเล็ก)

ชื่อพฤกษศาสตร์: Sterculia parviflora Roxb. ex G.Don

  

 ชื่อไทย: ปออีเก้ง

ชื่อพฤกษศาสตร์: Pterocymbium tinctorium (Blanco) Merr.

  

ชื่อไทย: ปอขนุนใต้

ชื่อพฤกษศาสตร์:  Sterculia rubiginosa Zoll. ex Miq.

                                              

ชื่อไทย: เท้ายายม่อมหลวง(ปอดำ)

ชื่อพฤกษศาสตร์: Melochia umbellata (Houtt.) Stapf