ชื่อไทย: เอื้องน้อย
ชื่อพฤกษศาสตร์: Dendrobium pachyphyllum (Kuntze) Bakh.f.
ชื่อไทย: ว่านจุกดอกขาว
ชื่อพฤกษสาสตร์: Calanthe ceciliae Rchb.f.
ชื่อไทย: สิงโตพู่ทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Bulbophyllum ovatum Seidenf.
ชื่อไทย: เอื้องเต่าทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์: Eria ornata (Blume) Lindl.
ชื่อไทย: กุหลาบกระเป๋าปิด
ชื่อพฤกษศาสตร์: Aerides odoratum Reinw. ex Blume

สารบัญ

พันธุ์ไม้ป่าดิบชื้น ORCHIDACEAE (วงศ์)

ชื่อไทย: เอื้องยุง

ชื่อพฤกษศาสตร์: Habenaria austrosinensis Tang & F.T.Wang

 

ชื่อไทย: ยานกเว้

ชื่อพฤกษศาสตร์: Habenaria carnea Weathers

 

ชื่อไทย: อั้วกรุงชิง

ชื่อพฤกษศาสตร์: Habenaria sp.

ชื่อไทย: ลิ้นมังกร

ชื่อพฤกษศาสตร์: Habenaria rhodocheila Hance  

 

ชื่อไทย: หญ้ามันปู

ชื่อพฤกษศาสตร์: Habenaria rostellifera Rchb.f.